0₩
Wysyłasz ₩ na sekundę.
Każde kliknięcie wysyła ₩.
0